PRZEMYSŁ TEKSTYLNY

FISIPE jest europejskim producentem włókien akrylowych, działa od roku 1976. We wrześniu 2012 roku niemiecka grupa SGL Group, największy europejski producent włókien węglowych, nabyła 100% kapitału zakładowego spółki. FISIPE z firmy produkującą głównie standardowe włókno tekstylne, stopniowo staje się producentem specjalnych włókien akrylowych, a mianowicie, wstępnie barwione włókna, włókna funkcjonalne i włókna do zastosowań technicznych.

FISIPE, poprzez rozwój kultury organizacyjnej silnie oparty na innowacyjności i kreatywności, gdzie rozwój technologiczny gra bardzo ważną rolę, zdecydowała się na wdrożenie systemu klasy ERP do monitorowania procesów produkcyjnych.

Sistrade® MES pozwala FISIPE natychmiastową kontrolę produkcji, gromadzenie danych za pomocą automatów, kontrolę jakości, OEE, identyfikowalności oraz planowanie.

FISIPE
FISIPE