Polepszenie wydajności, wiedzy i wzmocnienie konkurencyjności

W coraz większym stopniu innowacje odgrywają główną rolę w zasadniczych działaniach firmy, świadoma tej sytuacji SISTRADE opracowała rozwiązanie, pozwalające na wsparcie innowacji, jako zbiór najlepszych pomysłów. Celem tego narzędzia jest poprawa wydajności, wiedzy i wzmocnienie konkurencyjności. System ten zapewnia monitorowanie idei, od chwili generacji aż do jej realizacji, ponieważ żadna idea nie rodzi się doskonała, informacja przechodzi przez etapy oceny/ analizy, które pozwalają wybór i doskonalenie pomysłów.

Systemu zarządzania RDI wynika z cyklu Deminga (PDCA) (Zaplanuj - Wykonaj - Zbadaj - Zastosuj), który dąży do ciągłego doskonalenia i organizacji wymagań do związku z różnymi fazami tego cyklu. Ważnym aspektem tego narzędzia jest konfiguracja/parametryzacja, która pozwala na całkowite dostosowanie się do organizacji, jak również na pełną kontrolę wydarzeń.

Podstawowa struktura oprogramowania

> Wprowadzenie idei
> Ocena
> Wybór
> Przyjęcie projektu

Zalety

 • Tworzenie wartości dla organizacji i klientów, za pomocą procesu innowacji planowanych i systematycznych;
 • Tworzenie kultury organizacyjnej innowacji;
 • Systematyzacja działań RDI do postępu tworzenia know-how;
 • Śledzenie rozwoju technologicznego, identyfikacja i przewidywanie potrzeb rynku;
 • Promowanie i zachęcanie do analizy zewnętrznego otoczenia firmy;
 • Umożliwienie aktywnego udziału pracowników w procesie innowacji firmy;
 • Promowanie pracy zespołowej;
 • Zwiększenie kreatywności i wiedzy;
 • Optymalizacja know-how wewnątrz firmy.
 

Główne cechy rozwiązania

 • Wprowadzenie idei w systemie;
 • Konsultacje idei dostępnych w bazie wiedzy;
 • Poprawa wyświetlanej informacji;
 • Ocena idei;
 • Parametryzacja kryteriów oceny;
 • Zarządzanie bazą wiedzy;
 • Pobieranie i przesyłanie plików załączonych do idei innowacyjnych;
 • Monitorowanie stanu idei innowacji;
 • Ocena dochodów;
 • Wspieranie firmy w rozporządzeniu dokumentów RDI;
 • Uwzględnianie wskaźników celów i zadań;
 • Wskazanie możliwości finansowania;
 • Identyfikacja zaangażowanych zasobów ludzkich i finansowych.

System ten składa się z kilku dziedzin, które pozwalają użytkownikowi wprowadzić idee i załączyć odpowiednią dokumentację w celu wzbogacenia rosnącej bazy wiedzy. Informacja jest udostępniana przez pracowników firmy, która będzie dostępna tak szybko, jak to konieczne. Użytkownik może śledzić run-time(wykonawczy) stan idei, jako oceny uzyskanej.

Moduł ten pozwala użytkownikowi na zarządzanie systemem w taki sposób, jaki jest najbardziej odpowiedni dla danej firmy.

 • Zarządzanie submodułem obszarów, w którym idee innowacji dzielą się na takie dziedziny, jak innowacyjność produktu, procesu, organizacji i marketingu, które mogą być zmienione;
 • Zarządzanie submodułem jednostek pozwala kierownikowi zidentyfikować całość idei innowacyjnej;
 • Zarządzanie submodułem menedżera dziedzin, umożliwia menedżerowi naznaczyć kierownika oceniającego idee w dziedzinie innowacji, co zapewnia całkowite zarządzanie;
 • Zarządzanie submodułem kryteriów oceny, kryteria oceny i ich wyniki są sparametryzowane, dzięki czemu, menedżer może je kształtować w sposób najlepiej pasujący dla firmy.

 

 

ZACZNIJ KORZYSTAĆ Z SISTRADE ERP JUŻ TERAZ

- Kompletne rozwiązanie klasy ERP dla Twojej firmy -