Skutecznie zarządzaj środkami trwałymi

Moduł zarządzania środkami trwałymi jest niezbędnym narzędziem do zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa. System monitoruje cykl życia aktywów oraz analizuje wpływ procesów decyzyjnych na powstałe koszty. Moduł ułatwia tworzenie i amortyzowanie środków trwałych. Moduł zarządzania środkami trwałymi powstał w oparciu o zasady IAS (International Accounting Standards).

Jest to efektywne narzędzie pozwalające użytkownikowi monitorować cykl życiowy towaru w firmie. Moduł ten tworzy i obsługuje wszystkie niezbędne dokumenty związane z rozliczeniem i ewidencją środków trwałych. Na podstawie wprowadzonych informacji o poszczególnych środkach użytkownik automatycznie generuje odpisy amortyzacyjne oraz plan amortyzacyjny.

Główne cechy modułu zarządzania środkami trwałymi

Zarządzanie cyklem życia produktu, usprawnienia i ich wpływ na amortyzację
> Umorzenia
> Zgodność z wytycznymi IAS
> Odsetki, odpisy miesięczne, leasingi
> Faktoring
Ubezpieczenia środków trwałych
Rodzaje amortyzacji

 

Główne funkcjonalności

 • Integracja z księgowością
 • Odpisy amortyzacyjne:
  • Raport środków trwałych;
   Zarządzanie cyklem życia produktu, usprawnienia i ich wpływ na amortyzację;
 • Umorzenia
 • Zgodność z wytycznymi IAS
  • Odsetki, odpisy miesięczne, leasingi;
  • Połączenie środków trwałych z innymi modułami;
  • Faktoring.
 • Rodzaje amortyzacji
  • Użyj opłaty określonej w dekretach prawnych z datą zakupu lub opłaty ustalonej przez użytkownika, uzasadniającej użycie
  • Odpisy amortyzacyjne dokonywane są w dwóch okresach: opłaty rocznej i miesięcznej
  • Amortyzacja może być przeprowadzona na dwa sposoby: linia prosta i spadek salda
  • Wizualizacja amortyzacji na centrum powstania kosztów na jednorodną grupę i można wybrać tryb syntetyczny lub analityczny
 • Amortyzacja
 • Usprawnienia
 • Naprawy
 • Historia zmian
 • Zarządzanie podobnymi aktywami
 • Stopnie odpisów amortyzacyjnych

 

Raporty i analityka

Rozwiązanie Sistrade® zapewnia różnorodne standardy raportów dla wszystkich obszarów ERP (Planowanie zasobów przedsiębiorstwa), umożliwiając szybki dostęp do kluczowych informacji w firmie. Poniżej kilka przykładów raportów:

 • Kompletne zestawienie wszystkich środków trwałych;
 • Wartości odpisów amortyzacyjnych;
 • Lista odpisów;
 • Lista grup odpisów;
 • Lista usprawnień;
 • Wydruk etykiet na środki trwałe;
 
 • Różne raporty związane z wartością środków trwałych;
 • Przewidywane odpisy;
 • Raport szczegółowy;
 • Dane do deklaracji;
 • Pulpity menadżerskie dla dyrektora finansowego i głównej księgowej.

 

Pulpity managerskie

Pulpity managerskie, przedstawiające KPI z każdego działu. Sistrade wybrało ze wszystkich swoich wdrożeń najbardziej istotne KPI i zaimplementowało je do systemu. Know-how i dobre praktyki pozwalające na podniesienie kultury organizacji na wyższy poziom.

Panele managerskie dostępne dla kierowników

 • Tendencje panujące w danym dziale w ujęciu dziennym, tygodniowym, miesięcznym, kwartalnym i rocznym
 • Klient/sprzedawca/kraj

 

Business Intelligence

Sistrade® Business Intelligence jest narzędziem pomagającym w zarządzaniu strategicznym firmy, pozwala na poznanie obrazu firmy w różnym okresie oraz z różnego punktu widzenia np. sprzedaż, finanse, zakupy i produkcja. Moduł dedykowany dla kadry zarządzającej definiującej cele długoterminowe oraz rozliczające kadrę średniego szczebla z postępów osiągania celów krótkoterminowych i średnioterminowych.

Sistrade® BI oferuje następujące kostki:

 • Finanse i administracja
 • Sprzedaż
 • Magazyny i zakupy
 • Produkcja
 • Kontrola jakości
 • Środki trwałe

 

 

Zobacz rozwiązanie zarządzania finansami:

ZACZNIJ KORZYSTAĆ Z SISTRADE ERP JUŻ TERAZ

- Kompletne rozwiązanie klasy ERP dla Twojej firmy -