Twoja kalkulacja może być zarówno szybka, jak i precyzyjna, a my możemy to udowodnić.

Sistrade – w zakresie rozwiązań branżowych dla poligrafii, oferuje rozwiązanie dla firm druku opakowań giętkich.

Proces technologiczny jest niezwykle skomplikowany oraz wymaga zwrócenia uwagi na wiele istotnych szczegółów. Dlatego też wymagane jest kompleksowe zarządzanie produkcją, począwszy od kreacji opakowania, wykonanie form drukowych, laminacje podłoża, zadruk skończywszy na konfekcji. Wymagane są narzędzia, które pomogą w zarządzaniu magazynem form drukowych, bazą aniloksów i cylindrów drukowych. System musi doskonale zarządzać pracą przygotowalnią fleksodrukową bądź wklęsłodrukową, ze względu na ogromną czasochłonność przy powstawaniu form drukowych. organizacji.

 

 

Cechy główne systemu ERP opakowań giętkich:

> Kalkulacja laminatów: duplex, triplex, quadriplex
> Szybka kalkulacja każdego rodzaju pracy
> Zarządzanie wykrojnikami i narzędziami
> Analiza kosztów skalkulowanych
> Alternatywne scenariusze
> Symulacja dodatkowych nakładów
> Ekonomiczna analiza kalkulacji
> Podsumowanie kosztów
> Workflow akceptacji oferty
> Elektroniczna wysyłka oferty
> Elektroniczna baza dokumentów
> MRP - Material Requirements Planning
> Zarządzanie kodyfikacją.

 

Kalkulacje

Kalkulacje nigdy nie były tak szybkie i precyzyjne! W mniej niż jedną minutę użytkownik podaje dane klienta, rodzaj produktu, techniczne informacje o produkcie, symuluje dodatkowe nakłady, nadaje marże, analizuje współczynniki finansowe kalkulacji oraz wysyła ofertę do klienta przez system.

 

 

Dane ogólne:

 • Dane kontaktowe
 • Dane sprzedawcy
 • Wiele walut
 • Specyfikacja techniczna produktu
 • Daty ważności
 • Symulacje dodatkowych nakładów
 • Marże
 • Wewnętrzne komentarze
 • Analityka finansowa
 • Wysyłka oferty bezpośrednio do Klienta
 • Szybkie zamówienia
 • Automatyczne generowanie karty produktu
 • Zarządzanie załącznikami
 

Dane techniczne:

 • Materiał główny
 • Pantone/Farby
 • Kleje, solventy
 • Procesy produkcyjne:
  • Drukowanie
  • Laminacja
  • Przewijanie
  • Konfekcjonowanie
  • Zgrzewanie
  • Perforacja
 • Dodatkowe operacje: pre-press
 • Materiały dodatkowe
 • Etapy produkcyjne

 

Produkcja i kalkulacja kosztów

 • Stopnie trudności pracy
 • Automatyczny wybór najekonomiczniejszej maszyny
 • Impozycje
 • Dokładne informacje o procesach produkcyjnych i czasy produkcyjne
 • Koszty komponentów, przyrząd, druk, farby, solwenty i kleje
 • Koszty maszyn, przyrządów, druku, laminacji, konfekcji
 • Procentowy % rozkład kosztów na etapy produkcyjne
 • Koszty prac graficznych, prepressu, przygotowalni, repro
 • Zarządzanie marżami, prowizjami, kosztami administracyjnymi
 • Zarządzanie wieloma walutami
 • Możliwość kalkulacji dla wielu nakładów
 • Zarządzanie wartościami sprzedaży
 • Wprowadzanie cen konkurencji
 • Wewnętrzny system akceptacji

 

Karta Danych Produktu

Karta danych technicznych produktu pokazuje dokładny proces technologiczny wykonania produktu gotowego. Karta danych technicznych może być fundamentem do wykonania kalkulacji. Dodatkowo wszelkie zmiany lub sugestie w wytworzeniu produktu gotowego zapisywane są w KDT.

 

Kluczowe informacje

 • Dane produktu i klienta;
 • Powiązane produkty;
 • Produkt i dane klienta;
 • Surowce;
 • Waga na jednostkę;
 • Materiały dodatkowe i pomocnicze;
 • Płyty/Cylindry;
 • Szybki podgląd etapów w procesie produkcyjnym;
 • Produkcja tub;
 • Definicja sposobu przewijania przy wykonaniu laminatu wielowarstwowego (duplex, triplex, quadriplex), konfekcja, zgrzewanie toreb;
 • Prędkości, czasy narządu, odpady w metrach i % na proces produkcyjny;
 • Operacje zlecone;
 • Możliwość kopiowania i wersjonowania kart danych produkcyjnych;
 • Akceptacja w zależności od poziomu uprawnień użytkownika.
 

Informacje konfigurowalne w Karcie Danych Produktu

 • Drukowanie;
 • Konfekcjonowanie;
 • Testowanie;
 • Przewijanie;
 • Laminowanie;
 • Cięcie;
 • Zgrzewanie;
 • Przewijanie przy produkcji toreb;
 • Aplikacja elementów dodatkowych;
 • Przewijanie przy konfekcji;
 • Konfekcja z cięciem;
 • Przewijanie po konfekcji;
 • Aplikacja i punktury;
 • Kontrola jakości;
 • Pakowanie;
 • Czasy leżakowania pomiędzy procesami.

 

Graphical Process Management

Sistrade® pozwala na zarządzanie procesem graficznym w drukarni fleksodrukowej. Rozwiązanie zarządza studiem prepress, repro oraz przygotowalnią. Pozwala na podgląd w czasie rzeczywistym poszczególnych etapów procesu oraz na zarządzanie plikami i innymi dokumentami w przygotowalni.

 • Kontrola procesu drukowania
 • Wykres pokazujący stan pracy nad zleceniem graficznym
 • Zarządzanie elementami graficznymi
 • Definiowanie niezbędnych narzędzi jak cylindry czy płyty
 • Kontrola plików przesłanych przez klienta
 • Statusy: klient, wewnętrzne statusy, płyty, cylindry

 

Ekstruzja folii

 • Automatyczny pobór danych z ekstrudera folii
 • Zarządzanie recepturami do ekstruzji
 • System w sposób automatyczny integruje się z ekstruderem
 • Kontrola jakości partii produkcyjnej wyprodukowanej folii
 • Podgląd produkcji, wydajność, OEE, przestoje produkcja
 • Informacje o palecie, wadze, średnicy roli, metrach do wyprodukowania.

Karta Danych Produktu - Folia

 • Dokładne dane technologiczne pozwalające na zdefiniowanie procesu ekstruzji folii
  • Rodzaj ekstruzji (Cast czy Blow)
  • Prędkość maszyny
  • Dane o koronowaniu
  • KPI - Blow-up ratio oraz blow head temperatura
  • Receptury na ekstruder
  • Zbiory receptur
 • Kontrola użytkowników, którzy stworzyli i dokonali zmiany w Karcie danych Produktu
 • Poziomy akceptacji w zależności od poziomu uprawnień użytkownika
 • Dokładne informacje o niezbędnych surowcach potrzebnych do ekstruzji
 • Możliwość połączenia procesu ekstruzji z procesem druku.

 

Dynamic Dashboards

Wszystkie moduły mają najbardziej odpowiednie wskaźniki, które należy przedstawić dla każdego obszaru, takie jak suma fakturowania w sprzedaży, zajęcie zapasów w magazynach, zatwierdzone zlecenia produkcyjne w produkcji, suma debetów i kredytów w księgowości, liczba aktywnych pracowników w zakresie zasobów ludzkich i wielu innych.

 

 

Dzięki temu ważnemu narzędziu użytkownicy mogą analizować ważne informacje firmy przefiltrowanej przez:

 • Tydzień/miesiąc/kwartał/semestr/rok/rok obrotowy i inne okresy
 • Klient/dostawca/kraj

Informacja dostępna dla:

 • CRM
 • Sprzedaż
 • Zakupy
 • Magazyn
 • Produkcja
 • Utrzymanie ruchu
 • Kontrola jakości
 • Finanse
 • Księgowość
 • Kadry i płace
 • Aktywa trwałe

 

Zobacz, jak Sistrade® ERP jest używany w branży druku opakowań giętkich:

ZACZNIJ KORZYSTAĆ Z SISTRADE ERP JUŻ TERAZ

- Kompletne rozwiązanie klasy ERP dla Twojej firmy -