Sistrade® to MIS|ERP opracowany przez SISTRADE w oparciu o najnowsze narzędzia inżynierii komputerowej, umożliwiające dostęp do wszystkich funkcji za pośrednictwem Internetu, ułatwiając zarządzanie firmą z dowolnego miejsca. Jest to system zorientowany na sieć Web ze 100% interfejsem Web i bazą danych w SQL Server.

Druk Formularzy

Sistrade® specjalizuje się w dziedzinie form, ciągłych lub nie. Ten projekt wynika z potrzeby wdrożenia Sistrade® w przemyśle drukarskim i opakowaniowym, który działa w dziedzinie drukowania formularzy. Jest to całkowicie konfigurowalna aplikacja, która jest bardzo elastyczna pod względem nowych specyfikacji.

Cały cykl produkcyjny jest skutecznie objęty Sistrade®, a sprzymierzony z podstawowymi cechami, dla tego sektora przedstawiono konkretne rozwiązania, wśród których podkreślamy:

 

Główne Cechy

 • Kalkulacja składanek komputerowych
 • Definiowanie kopii
 • Zarządzanie zwojami
 • Szczegółowe wyliczenie kosztów wyceny, zbierania, web-finish i druku
 • Symulacja innych nakładów
 • Workflow do zatwierdzenia wyceny
 • Stosowanie marż handlowych i ekonomiczno/finansowa analiza wyceny
 • Przesyłanie wyceny do klienta pocztą elektroniczną
 

Definicja Zlecenia/Kopii

 • Części zlecenia są całkowicie przystosowalne i dodane do wyceny zgodnie z wymaganiami estymatora
 • Wprowadzenie parametrów całkowicie dostosowanych do klienta
 • Określenie typu formatu i ilości
 • Wybór typu formy i trudności zlecenia
 • Wskazanie liczby kopii zlecenia
 • Wybór rodzaju papieru, atramentu do zużycia, gramatury, strony (CF, CFB lub CB), itp.
 • Możliwość wskazania krótszych kopii
 • Zmiana płyt i atramentu między kopiami

Etap Druku

 • System automatycznie oblicza rozmieszczenie druku w zależności od określonych parametrów, takich jak maszyna, cylinder, format, liczba kolorów
 • Wskazanie dodatkowych działań, które mają być przeprowadzone podczas drukowania (np. dziurkowanie) dla każdej kopii
 • Systemu wylicza zużycie papieru, jak również koszty całkowite
 • Aplikacja określa, ilość zużytego atramentu w zależności od obszaru drukowania
 • Plan optymalizacji druku odbywa się na podstawie wydajności towaru i maszyny
 

Etap Zbierania

 • Możliwość wskazania innych operacji przeprowadzanych na tym etapie
 • Automatyczne obliczanie liczby biegów
 • Zużycie materiałów w zależności od wybranych operacji

Etap Web-Finish

 • Możliwość wskazania innych operacji przeprowadzanych na etapie web-finish
 • Zużycie materiałów w zależności od wybranych operacji
 • Zmiana parametrów sugerowanych przez system
 • System proponuje maszyny do zakończenia działań

Druk Kopert

Sistrade® specjalizuje się w zakresie druku i konfekcjonowania kopert. Projekt powstał w wyniku potrzeby wdrożenia Sistrade® w przemyśle poligraficznym i opakowaniowym, w drukarniach zajmujących się drukiem kopert z okienkiem lub bez niego, kopert typu auto mailer lub kopert utajnionych (data mailer), CF standardowy lub CF z cięciem, kopert foliowych, itp. Jest to rozwiązanie wysoce zindywidualizowane, co świadczy o zdolności przystosowania się do nowych specyfikacji.

 

Główne Cechy

 • Kalkulacja kopert różnych rodzajów
 • Zarządzanie i konfekcjonowanie kopertami
 • Określenie kategorii
 • Zmienianie form podczas druku
 • Zużycie atramentu
 • Symulacja innych nakładów
 • Workflow do zatwierdzenia wyceny
 • Stosowanie marż handlowych i ekonomiczno/finansowa analiza wyceny
 • Przesyłanie wyceny do klienta pocztą elektroniczną
 

Definicja Zlecenia

 • Części zlecenia są całkowicie przystosowalne i dodane do wyceny zgodnie z wymaganiami estymatora
 • Wprowadzenie parametrów całkowicie dostosowanych do klienta
 • Określenie typu formatu i ilości
 • Wartości zagięcia górnego i pasku zamykającego
 • Wartość zagięcia krawędzi
 • Informacja o papierze (należy do klienta czy nie)
 • Wskazanie minimalnej lub maksymalnej wartości separacji
 • Ilość na taśmę/karton/ paletę
 • Wskazanie liczby kolorów
 • Zmiana płyt i atramentu między kopiami

Druku i Konfekcjonowanie Kopert

 • System automatycznie oblicza rozmieszczenie nadruku w zależności od określonych parametrów, takich jak maszyna, cylinder, format, liczba kolorów
 • Wskazanie dodatkowych działań, które mają być przeprowadzone podczas drukowania (np. dziurkowanie) dla każdej kopii
 • Systemu wylicza zużycie papieru, jak również koszty całkowite
 • Aplikacja określa, ilość zużytego atramentu w zależności od obszaru drukowania
 • Optymalizacja rozmieszczenia druku odbywa się na podstawie wydajności towaru i maszyny
 • System proponuje papier do drukowania w zależności od rodzaju wybranej maszyny

Dynamic Dashboards

Wszystkie moduły mają najbardziej odpowiednie wskaźniki, które należy przedstawić dla każdego obszaru, takie jak suma fakturowania w sprzedaży, zajęcie zapasów w magazynach, zatwierdzone zlecenia produkcyjne w produkcji, suma debetów i kredytów w księgowości, liczba aktywnych pracowników w zakresie zasobów ludzkich i wielu innych.

 

 

Dzięki temu ważnemu narzędziu użytkownicy mogą analizować ważne informacje firmy przefiltrowanej przez:

 • Tydzień/miesiąc/kwartał/semestr/rok/rok obrotowy i inne okresy
 • Klient/dostawca/kraj

Panele managerskie dostępne dla kierowników:

 • CRM
 • Sprzedaż
 • Zakupy
 • Magazyn
 • Produkcja
 • Utrzymanie ruchu
 • Kontrola jakości
 • Finanse
 • Księgowość
 • Kadry i place
 • Aktywa trwałe

 

 

ZACZNIJ KORZYSTAĆ Z SISTRADE ERP JUŻ TERAZ

- Kompletne rozwiązanie klasy ERP dla Twojej firmy -