Sistrade® jest dostosowana do tej nowej rzeczywistości, umożliwiając wdrożenie w przemyśle poligraficznym i opakowaniowym działających na obszarze druku cyfrowego małoformatowego, wielkoformatowego, ulotek itp. Jest to aplikacja wysoce zindywidualizowana, co świadczy o zdolności przystosowania się do rzeczywistości każdej firmy i do parametryzacji nowych funkcji związanych z różnymi procesami biznesowymi.

Kalkulacje

Cały cykl produkcyjny jest skutecznie objęty przez Sistrade® i połączony ze swoimi podstawowymi funkcjami, specyficzne rozwiązania są prezentowane dla tego sektora, wśród których wyróżniamy:

 

 

Główne cechy

 • Kalkulacje w aparatach fotograficznych i ploterach
 • Ciągłe automatyczne obliczanie planu
 • Obliczenie planu z jednostkami orientacji pojedynczymi lub mieszanymi
 • Optymalizacja wydatków podłoża: płótno, papier, itp.
 • Szczegółowe wyliczenie kosztów
 • Symulacja innych nakładów
 • Workflow do zatwierdzenia wyceny
 • Stosowanie marż handlowych i ekonomiczno/finansowa analiza wyceny
 • Przesyłanie wyceny do klienta pocztą elektroniczną
 

Definicja zlecenia

 • Wprowadzenie elementów całkowicie dostosowanych do klienta
 • Określenie typu formatu i ilości
 • Określenie obsługi klienta
 • Rodzaj obsługi
 • Wartości marginesu lewego, prawego, górnego i dolnego
 • Wartość separacji (mm) pomiędzy pracami
 • Wartość pokrywania się (mm) w pionie i w poziomie

Drukowanie/obliczanie planu

 • System proponuje maszynę do drukowania w zależności od rodzaju nośnika;
 • Wybierając odpowiednią maszynę, estymator może analizować rozmieszczenie, zaproponowane przez system drukowania;
 • Automatyczne obliczanie rozmieszczenia druku przez system w zależności od różnych kierunków jednostek;
 • Użytkownik może wybrać różne szerokości nośnika i sprawdzić rozmieszczenie druku obliczonego przez system;
 • Prędkość druku jest szacowana przez system, w zależności od rodzaju nośnika i wcześniej określonych parametryzacji.

Dynamic Dashboards

Wszystkie moduły mają najbardziej odpowiednie wskaźniki, które należy przedstawić dla każdego obszaru, takie jak suma fakturowania w sprzedaży, zajęcie zapasów w magazynach, zatwierdzone zlecenia produkcyjne w produkcji, suma debetów i kredytów w księgowości, liczba aktywnych pracowników w zakresie zasobów ludzkich i wielu innych.

 

 

Dzięki temu ważnemu narzędziu użytkownicy mogą analizować ważne informacje firmy przefiltrowanej przez:

 • Tydzień/miesiąc/kwartał/semestr/rok/rok obrotowy i inne okresy
 • Klient/dostawca/kraj

Panele managerskie dostępne dla kierowników:

 • CRM
 • Sprzedaż
 • Zakupy
 • Magazyn
 • Produkcja
 • Utrzymanie ruchu
 • Kontrola jakości
 • Finanse
 • Księgowość
 • Kadry i place
 • Aktywa trwałe

 

 

Zobacz, jak Sistrade® ERP jest używany w branży druku cyfrowego:

Więcej informacji

ZACZNIJ KORZYSTAĆ Z SISTRADE ERP JUŻ TERAZ

- Kompletne rozwiązanie klasy ERP dla Twojej firmy -