Przemysł spożywczy jest tradycyjnie sektorem dotyczącym jakości, higieny, bezpieczeństwa i logistyki, stosującym w tym celu zaawansowaną technologię. Zazwyczaj jest to dziedzina wykorzystująca rozwiązania technologiczne do automatyzacji procesu napełniania, czyszczenia, CIP (czyszczenie na miejscu), mycia, brakuje jednak korzystania z systemu kontroli i nadzoru całego parku przemysłowego lub nawet w trakcie realizacji procesów optymalizacji procesu logistycznego. SISTRADE zobowiązuje się do realizacji tych potrzeb, skupiając się na dostarczaniu rozwiązań, które doskonale odpowiadają na rosnące zapotrzebowanie w zwiększaniu jakości i produktywności, redukcji kosztów i ochrony środowiska w przemyśle spożywczym.

Dostarczamy naszym klientom wybitnego poziomu wydajności pracy i zwiększenie zysku, zgodnie z efektywnym wykorzystaniem systemów informatycznych i automatyzacji procesów, zapewniając wzrost konkurencyjności i wydajności pracy.

Za pomocą oprogramowania do zarządzania przemysłem MIS|ERP Sistrade® te problemy mogą być rozwiązane poprzez efektywne monitorowanie ośrodków i efektywne gromadzenie danych produkcyjnych. W taki sposób, przemysł spożywczy posiada narzędzia do zarządzania i monitorowania projektów w celu poprawy konkurencyjności.

 

System ERP dla przemysłu spożywczego

> Graficzny system nadzoru linii napełniania
> Monitorowanie w czasie rzeczywistym planowanych i realizowanych celów
> Automatyczny system do liczenia butelek potłuczonych i pełnych
> Kontrolowanie krytycznych punktów linii rozlewniczej
> Wskaźniki wydajności dla każdej zmiany, linii rozlewniczej, rodzaju napoju
> Zarządzanie kartami technologicznymi produktów, zarówno w przypadku piwa, lemoniady, wody mineralnej, soków owocowych lub wina
> Planowanie i ustalanie kolejności zleceń rozlewniczych na linii produkcyjnej
> Podgląd planu tygodnia w punktach pobierania danych, zainstalowanych w fabryce
> Kalendarz z zapisami tygodniowymi
> Autokontrola i koło kontroli
> Konserwacja grupy napełniania (mycie, napełnianie, korkowanie, kapslowanie, etykietowanie, itp.)
> Obsługa techniczna podzespołów wypełniając jednostki
> Tablice informacyjne (LCD umieszczony w fabryce z wskaźnikami zarządzania i wydajności linii produkcyjnych)

 

 

> Konserwacja zleceń rozlewniczych
> Wideo dnia (dashboard z informacją produkcji w czasie rzeczywistym, czas zatrzymania, czas instalacji, ilość wytworzonych butelek, pudełek, rodzaj produktu, przerwy w pracy, auto-kontrola, koła kontroli, itp., dane przedstawione dla każdej linii produkcyjnej)
> Pobieranie danych produkcyjnych (zapisy początku i końca zlecenia rozlewniczego, przydział i usunięcie pracowników, klasyfikacja przyczyn orzestojów, określenie działań (ustawienia lub produkcji), itp.)
> Lista pobrań i pakowania
> Identyfikacja partii zużytej do rozlewania
> Rejestracja zużycia materiałów pomocniczych i innych surowców (butelek, skrzynek, korków, kapsli, etykiet, itp.)
> Wspomaga zarządzanie w celu optymalizacji procesu wysyłki (odczytywanie kodów kreskowych z opakowań i automatyczne wysyłanie dowodów dostawy/faktur)
> Konsultacje analizy statystycznej dla każdego zlecenia rozlewniczego
> Konsultacje auto-kontroli i przestojów zarejestrowanych
> Konsultacje jakości dla każdej grupy napełniania
> Raporty analityczne i wykresy

 

Manufacturing 4.0

SISTRADE posiada komplet narzędzi pozwalających na wdrożenie idei Industry 4.0. Dzięki temu przedsiębiorstwo uzyska najwyższy stopień automatyzacji i kontroli linii produkcyjnych i procesów około towarzyszących. Jednym z modułów systemu SISTRADE jest Manufacturing Execution System (MES), który to pozwala na automatyczne pobieranie danych z maszyn produkcyjnych.

 

Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA):

 • Idea multi-factory
 • Dostęp do danych z produkcji w czasie rzeczywistym
 • Identyfikacja pracowników
 • Informacja o rzeczywistych odpadach
 • Operacja na zleceniu produkcyjnym
 • Przestoje na maszynach produkcyjnych
 • Identyfikacja w czasie rzeczywistym powodu przestoju
 • Wykres prędkości w czasie
 • Obłożenie maszyny
 • Historia prędkości
 • Wydajność na maszynę
 • Czas produkcyjny versus przestoje
 • Efektywność maszyn
 

Zlecenie produkcyjne:

 • Automatyczne generowanie zlecenia produkcyjnego
 • Zarządzanie seriami
 • Poziomy akceptacji
 • Parametry maszyn
 • Grupowanie zleceń produkcyjnych
 • Lista materiałów do konsumpcji
 • Definicja poszczególnych etapów
 • Wydruk zlecenia dopasowany do potrzeb klienta

 

Panel produkcyjny

 • Start/Stop pracy nad zleceniem produkcyjnym
 • Przypisanie operatora do zlecenia produkcyjnego
 • Powód przestoju
 • Rejestracja materiału na maszynie
 • Rejestracja odpadu
 • Kontrola jakości podczas produkcji
 

Planowanie

 • Wizualizacja na wykresie Gantt’a
 • Symulacja produkcji
 • Czasy produkcji
 • Opóźnienia w produkcji
 • Dostępność maszyn produkcyjnych
 • Obłożenia poszczególnych maszyn
 • Symulacje różnych scenariuszy planistycznych
 • Drag & Drop
 • Kolory oznaczające różne status
 • Zarządzanie datą wysyłki
 • Multi-plant

 

Dynamic Dashboards

Wszystkie moduły mają najbardziej odpowiednie wskaźniki, które należy przedstawić dla każdego obszaru, takie jak suma fakturowania w sprzedaży, zajęcie zapasów w magazynach, zatwierdzone zlecenia produkcyjne w produkcji, suma debetów i kredytów w księgowości, liczba aktywnych pracowników w zakresie zasobów ludzkich i wielu innych.

 

 

Dzięki temu ważnemu narzędziu użytkownicy mogą analizować ważne informacje firmy przefiltrowane przez:

 • Tydzień/miesiąc/kwartał/semestr/rok/rok obrotowy i inne okresy
 • Klient/dostawca/kraj

Panele managerskie dostępne dla kierowników:

 • CRM
 • Sprzedaż
 • Zakupy
 • Magazyn
 • Produkcja
 • Utrzymanie ruchu
 • Kontrola jakości
 • Finanse
 • Księgowość
 • Kadry i płace
 • Aktywa trwałe

 

 

Zobacz, jak Sistrade® ERP jest używany w branżach przemysłu:

ZACZNIJ KORZYSTAĆ Z SISTRADE ERP JUŻ TERAZ

- Kompletne rozwiązanie klasy ERP dla Twojej firmy -